Zimowa Wystawa Makiet Nostalgia Za Parą
w Galerii Metropolia 27-28 lutego 2021

Okres zimowy to zawsze czas na intensywne prace przy makiecie i liczne spotkania, podczas których jeździmy po makiecie zgodnie z rozkładem jazdy, dokonujemy różnego rodzaju prac serwisowych, utrzymaniowych i modernizacyjnych. Odbyły się warsztaty dla klubowiczów, szkolenie w ramach Szkoły Maszynistów dla wszystkich chętnych. Nasza makieta ustawiona jest na stałe w Galerii Metropolia w Gdańsku. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej zabawy. Więcej po kilknięciu "czytaj dalej".
Co robiliśmy w zimie? Trudno wyliczyć nasze wszystkie działania i aktywności przy makiecie i wokół kolejowego świata. Naważniejsze przedstawiamy poniżej.

A oto zestawienie naszych działań zimą 2020/2021. Zorganizowaliśmy:

 • jedną wystawę makiet otwartą dla publiczności pod koniec lutego 2021 - tutaj ;
 • cztery spotkania przy makiecie z rozkładem jazdy - w październiku i listopadzie 2020 tutaj, oraz styczniu tutaj i lutym 2021 - tutaj, z udziałem modelarzy i członków klubów m.in. z Poznania, Szczecina, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia, ;
 • przygotowaliśmy nowe tablice informacyjne ustawione przy makiecie, zwiększające specjalistyczną wiedzę na temat kolei;
 • nakręciliśmy kilka filmów informacyjno-instruktażowych, równolegle powstały na ten temat artykuły, np  patrz tutaj;
 • przeprowadziliśmy kilkanaście spotkań w ramach Szkoły Maszynistów Etap I, podczas których ponad stu uczestników uczyło się podstaw jazdy na makiecie zgodnie z przepisami obowiązującymi na kolei - tutaj;
 • przeprowadziliśmy spotkanie w ramach Szkoły Maszynistów Etap II - podczas którego uczestnicy uczyli się jazdy na makiecie z rozkładem jazdy;
 • przeprowadziliśmy warsztaty dla klubowiczów Nostalgii Za Parą: jedne poświęcone pracy dyżurnych ruchu a drugie poświęcone manewrom lokomotyw, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu lokomotywy do składu;
 • stale prowadzimy bieżące prace przy makiecie, spotykając się co najmniej raz w tygodniu;
 • wymieniliśmy silnik w obrotnicy stacji Gdańsk Południowy, modernizację pulpitów stacji Maciejowice;
 • przebudowaliśmy sygnalizację na stacji Padowo, w tym montaż ośmiu nowych sygnalizatorów. Przebudowa ta związana jest z wykorzystaniem stacji Padowo jako stacji zwrotnej przy pociągach jadących ze stacji Makoszów do stacji Bartoszów, oraz zwiększeniem możliwości technicznych stacji poprzez zmianę przeznaczenia toru nr. 5 z ładunkowego na tor główny dodatkowy i wyposażenie go w semafory. Bezpieczeństwo ruchu zostało również zwiększone dzięki montażowi czterech tarcz manewrowych;
 • przeprowadziliśmy modernizację szlaku dwutorowego Padowo-Podg. Raciborowice poprzez przystosowanie tego szlaku do ruchu dwukierunkowego po każdym torze, co wymagało montażu semaforów na podg. Raciborowice jak i semaforów wjazdowych i wyjazdowych na stacji Padowo, włacznie z budową nowych pulpitów dla dyżurnych ruchu;
 • modernizację szlaku pomiędzy stacjami Padowo-Maciejowice, poprzez ustawienie posterunku odstępowego (dwa semafory), umożliwia to poruszanie się dwóch składów w każdym kierunku, na szlaku pomiędzy tymi stacjami;
 • modernizację szlaku pomiędzy stacjami Gdańsk Południowy-Makoszów, poprzez ustawienie Samoczynnej Blokady Liniowej, umożliwia to poruszanie się równocześnie trzech składów na szlaku pomiędzy tymi stacjami w każdym kierunku, było to związane z montażem sześciu semaforów SBL;
 • modernizację zarządzania ruchu poprzez budowę Lokalnych Centrów Sterowania (LCS), z których dyżurni ruchu zarządzają także kolejnymi posterunkami na danej linii. Powstały między innymi LCS Padowo, LCS Bartoszów, LCS Gdańsk Południowy, LCS Las. LCS Padowo zarządza zdalnie najdłuższym odcinkiem, oprócz samej stacji Padowo jest to posterunek odstępowy Tunel i posterunek odgałęźny Raciborowice. Dyżurny Padowa ma do obsłużenia m.in. łącznie dwadzieścia jeden sygnalizatorów, a wkrótce dojdą kolejne;
 • makieta powiększyła się o dwa wykończone segmenty dwutorowe, prace przy kolejnych segmentach trwają;
 • makieta została oznakowana słupkami kilometrażowymi oraz dodatkowymi informacjami dla maszynistów, związanymi m.in. z miejscami, w których wg przepisów obowiązuje nadanie sygnału dźwiękowego;
 • przygotowujemy osadzenie na modułach szlakowych znaków kolejowych;
 • powstał projekt nowej stacji na szlaku dwutorowym, która docelowo zastąpi stację techniczną Maciejowice. Prace nad tą stacją są już w toku!

  Większość prac technicznych wykonali Kuba, Andrzej i Arek. Dziękujemy!
  Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych zimowych aktywnościach, za udział, pomoc i wsparcie.
  Szczególne podziękowania dla kolegi Michała Popowa.


Cykliczne spotkania przy makiecie
Cykliczne spotkania przy makiecie są jednym z elementów realizacji wizji naszego klubu - praktycznego,  popularyzowania modelarstwa kolejowego i zabawy w miniaturową kolej. Spotkania takie, choć nie zawsze odbywają się z udziałem publiczności, są jednak otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby wziąć w nich udział. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie i przestrzeganie obowiązujących na spotkaniu zasad i reguł.

Najbliższe spotkanie planujemy na koniec kwietnia.

 • Informacje o terminach takich spotkań w dziale Spotkania przy makiecie - tutaj


Układ makiety w dużej rozdzielczości tutaj

Nostalgia Za Parą - baw się razem z nami
Nostalgia Za Parą to grupa miłośników kolei i modelarzy kolejowych. Członkowie klubu swoją pasję realizują w różny sposób. Są wśród nich modelarze kolejowi, kolekcjonerzy taboru, zbieracze pamiątek kolejowych, bibliofile, miłośnicy fotografowania i filmowania pociągów (tacy kolejowi "spotterzy"), wielbiciele kolei wąskotorowych lub normalnotorowych. Organizują imprezy modelarskie a w niektórych uczestniczą. Jeżdżą na kolejowe wyprawy i wycieczki. Zainteresowanych realizowaniem swojej pasji i wspólną zabawą zapraszamy do dołączenia do naszego grona. Więcej informacji o grupie Nostalgia Za Parą i naszych imprezach - na stronie nostalgiazapara.pl, tel. 501 647 139.

Od 2018 klub Nostalgia Za Parą współpracuje z Galerią Metropolia w Gdańsku Wrzeszczu. W ramach współpracy klub otrzymał pomieszczenie na modelarnię, gdzie odbywają się cykliczne spotkania klubowiczów i praca przy makietach. W Metropolii zlokalizowany jest sklep modelarski Modelmania, gdzie można zaopatrzyć się we wszystko co jest potrzebne do modelarstwa kolejowego.

Fragment makiety klubu Nostalgia Za Parą w Galerii Metropolia


EU07 ze składem ciemnozielonooliwkowych wagonów mija semafor Samoczynnej Blokady Liniowej pomiędzy Makoszowem a Gdańskiem Południowym

"Powtarzacze sygnałów" dla maszynistów rozmieszczone wzdłuż makiety

Przymiarki do głowicy nowej stacji

Tak powstają gniazda na nowe semafory SBL


Nowy pulpit na Padowo - w trakcie prac

Szkoła Maszynistów to pierwszy krok w do świata kolei w miniaturze