Manewry na stacji Padowo - zakończenie biegu pociągu osobowego na filmie i diagramie
Jazda pociągów po makiecie modułowej zasadniczo różni się od jazdy na małej makiecie domowej, gdzie pociągi jeżdżą "w kółko". Na makiecie modułowej odtwarzamy odcinek szlaku kolejowego który ma swój stacje krańcowe na których pociągi kończą bieg. Niektóre pociągi, zgodnie z makietowym rozkładem jazdy, kończą bieg na stacjach pośrednich. Wtedy, po przyjęciu pociągu na tor peronowy należy skład przestawić na inne tory stacyjne na czas postoju i oczekiwania na odjazd, jako nowego pociągu. Takie manewry obejrzycie po rozwinięciu artykułu na filmie i zobaczycie na diagramie.


Na filmie zobaczycie przyjęcie na stację Padowo pociągu osobowego prowadzonego przez parowóz TKt48-18 oraz  manewry, związane z przestawieniem składu z toru głównego zasadniczego (peronowego) na tor główny dodatkowy (na czas postoju składu na stacji) oraz oblot składu przez parowóz, czyli odczepienie parowozu z jednego krańca składu i po manewrach sczepienie ze składem na drugim krańcu.

Po postoju i kolejnych manewrach, polegających na przestawieniu składu z toru, na którym stał na tor peronowy, skład, zgodnie z rozkładem jazdy, wyruszy jako nowy pociąg w kierunku zwrotnym.

Na stacji Padowo manewry ze składem przeprowadziła lokomotywa pociągowa, czyli ta sama, która przyjechała z pociągiem na stację. Często jednak - zwłaszcza na większych stacjach - takie manewry wykonuje lokomotywa manewrowa, a lokomotywa pociągowa zjeżdża do parowozowni lub lokomotywowni na obrządzanie, przegląd i postój.

Manewry możecie obejrzeć na diagramie graficznym i na filmie, zamieszczonym na końcu artykułu, a poniżej opis manewrów.
1. Przyjazd pociągu osobowego na stację Padowo na tor numer 2.
Opuszczenie składu przez pasażerów, sprawdzenie składu przez drużynę konduktorską.

2. Rozpoczęcie manewrów. Dyżurny ruchu sprawdza drogę przebiegu po torze pierwszym za rozjazd i po zatwierdzeniu przebiegu podaje na semaforze sygnał Ms2 (jedno białe światło) zezwalający na manewry.
Maszynista lokomotywy zmienia światła na oznaczające jazdę manewrową (jedno dolne światło) potwierdza rozpoczęcie manewrów jednym sygnałem dźwiękowym. Lokomotywa pociągowa wyciąga skład za rozjazd, zatrzymując się po minięciu ukresu przez ostatni wagon. Po minięciu przez lokomotywę semafora sygnał Ms2 zostaje wygaszony. Informację o zatrzymaniu składu po minięciu ukresu podaje maszyniście manewrowy ustawiony na stopniach ostatniego wagonu.

3. Dyżurny ruchu ustawia drogę przebiegu z toru numer 2 na tor numer 3. Po zatwierdzeniu przebiegu zezwala maszyniście na manewry podając odpowiednią komendę drogą radiową lub przekazując sygnał z nastawni maszyniście lub manewrowemu. Maszynista potwierdza otrzymanie zgody na manewry jednym sygnałem dźwiękowym, po czym spycha skład z toru 2 na tor 3. Skład zostaje zatrzymany po minięciu przez lokomotywę semafora na torze 3. W przypadku polecenia dyżurnego ruchu, aby skład na torze zatrzymał się w wyznaczonym miejscu, manewrowy ustawiony na stopniach ostatniego wagonu podaje maszyniście w odpowiednim momencie sygnał do zatrzymania.

4. Manewrowy lub pomocnik maszynisty (zależnie od zasad obowiązujących na stacji) odczepia lokomotywę od składu pociągu. Dyżurny ruchu ustawia drogę przebiegu z toru 3 na tor numer 1 i po zatwierdzeniu drogi przebiegu wyświetla na semaforze sygnał Ms2 (jedno białe światło) zezwalający na jazdę manewrową. Maszynista potwierdza rozpoczęcie manewrów jednym sygnałem dźwiękowym i przejeżdża za rozjazdy na tor 2. Po przejechaniu lokomotywy sygnał Ms2 zostaje wygaszony. Manewrowy jedzie w kabinie lokomotywy lub przechodzi piechotą na drugi kraniec składu pociągu osobowego.

5. Dyżurny ruchu ustawia drogę przebiegu po torze 2 po obu głowicach rozjazdowych. Po zatwierdzeniu
przebiegu zezwala maszyniście na manewry, podając odpowiednią komendę drogą radiową lub przekazując z nastawni maszyniście oraz ustawiając na semaforze osłaniającym drugą głowicę stacji przy torze nr 2 sygnał Ms2 (zezwalający na jazdę manewrową). Maszynista potwierdza otrzymanie zgody na manewry jednym sygnałem dźwiękowym, po czym przejeżdża lokomotywą po torze 2. Po przejechaniu lokomotywy sygnał Ms2 zostaje wygaszony. Ponieważ jazda odbywa się wzdłuż peronu, przed dojazdem do peronu maszynista podaje dodatkowy długi sygnał dźwiękowy. Po przejechaniu za drugą głowicę rozjazdową maszynista zatrzymuje lokomotywę po minięciu ukresu.

6. Dyżurny ruchu ustawia drogę przebiegu z toru 2 na tor 3. P
o zatwierdzeniu przebiegu zezwala maszyniście na manewry, podając odpowiednią komendę drogą radiową lub przekazując z nastawni maszyniście. Maszynista potwierdza otrzymanie zgody na manewry jednym sygnałem dźwiękowym, po czym przejeżdża  lokomotywą z toru 2 na tor 3. Podczas dojazdu do składu stojącego na torze 3 maszynista zachowuje szczególną ostrożność. Sczepienia lokomotywy ze składem dokonuje pomocnik maszynisty lub manewrowy. Maszynista zmienia światła w lokomotywie na zwykłe i dokonuje próby hamulca.

Skład oczekuje na odjazd o godzinie wyznaczonej w rozkładzie jazdy, podstawienie składu na tor peronowy odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem, ujętym w służbowym rozkładzie jazdy, poprzez manewry, które przedstawię w kolejnym artykule.


Uwagi:
1. W przypadku potrzeby użycia do celów ruchowych toru 3 skład przestawić na postój na tor 3a.
2. W przypadku zajętości toru głównego 2, manewry lokomotywy można przeprowadzić po torze 3a i 5.


Inne manewry z pociągami osobowymi
Na stacjach odbywają się również inne manewry z pociągami osobowymi, nazywane przeróbką składów. Dzieje się tak wtedy, kiedy ze składu pociągu wyłącza się jakiś wagon i włącza do innego pociągu jadącego w innej relacji. Na stacji Padowo takie manewry dokonywane są również na stacji Padowo, kiedy ze składu pociągu Gdańsk Południowy-Makoszów-Padowo-Maciejowice, w Padowie przełącza się wagon sypialny do skłądu pociągu relacji Maciejowice-Padowo-Ostrów-Wandkowo Kaszubskie-Bartoszów. Takie wagony nazywamy wagonami kursowymi. O takich manewrach i przeróbce składów opowiemy w kolejnym materiale filmowym.

Zapraszamy do wspólnej zabawy na makiecie
Jeśli chcielibyście przejść szkolenie maszynistów i
uczestniczyć w jazdach na makiecie - zapraszamy, dzwońcie: 501 647 139.

Piotr SaleckiUwaga! Na początku filmu, przy wjeździe pociągu na stację, skomentowaliśmy podany sygnał wjazdowy (sygnał S5 jedno pomarańczowe światło) informując że oznacza to wjazd z prędkością 60 km/h a następny semafor wskazuje sygnał stój. W rzeczywistości sygnał S5 - jedno pomarańczowe światło na semaforze - oznacza wzjazd z pełną dozwoloną na tym odcinku prędkością a na następnym semaforze sygnał stój.